คอร์สติวTOPIK 1-2  การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

TOPIK (Test Of Proficiency In Korean)

การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดพื้นฐาน หรือความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้สอบ เพื่อใช้ในการยื่นสมัครเรียน หรือทำงานที่เกาหลีใต้ หรือ สำหรับผู้ที่ เรียนภาษาเกาหลี และต้องการรู้ระดับภาษาของตนเอง

ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่  ได้มีการเรียนการสอน ติวเข้มให้แก่นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อน้องๆหนูๆได้ทำตามความฝัน  เพื่อเตรียมศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้