คณะกรรมการวาฟไทยได้วางแผนประชุมค้นหาอาสาสมัครเยาวชน เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย

เราได้เปิดรับอาสาสมัครเยาวชน 12 คนที่จะอยู่ร่วมโครงการกับเรา เป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2562 – ม.ค. 2563) ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่ 15 – 25 มกราคม 2562 การสัมภาษณ์จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) และมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562