จิตอาสา/อาสาสมัคร

ใบสมัครอาสาสมัคร/จิตอาสา  >>>  แบบบุคคล  คลิ๊ก
ใบสมัครอาสาสมัคร/จิตอาสา  >>>  แบบกลุ่ม   คลิ๊ก
อาสาสมัคร
  • กิจกรรมสอนภาษาและห้องสมุดมีชีวิต
  • กิจกรรมพัฒนาชุมชนและความร่วมมือในชุมชน
  • กิจกรรมสาธารณสุขและร่วมมือระหว่างไทย – เกาหลีใต้