ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กของไทย

และนายกรัฐมนตรีจะประกาศคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น

https://littlejabez.blog.me/221184266145?Redirect=Log&from=postView

ซึ่งคำขวัญประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ”

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จึงได้แจกขนมให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล