ประกาศ 
[การมอบของขวัญที่ระลึก]
สำหรับผู้สมัครสอบ การทดสอบความรู้ภาษาเกาหลี (TOPIK) คร้งที่ 54-55

สำหรับ: ผู้สมัครสอบ TOPIK คร้งที่ 54-55 
ที่ Little Jabez Korea Academy

รายชือดังต่อไปนี้: รัตน์, ยอง-แอ, ซา-ลาง, อึน-บี, ซอง-อึน, ชาน-มี, 
แช-วอน, ฮี-จู

สิ่งที่ต้องเตรียม : สำเนาผลสอบ TOPIK คร้งที่ 54-55

วันที่รับของ : 30 พฤศจิกายน 17 – 2 ธันวาคม 17
สถานที่ : สถาบันสอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ
มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา(ประเทศไทย)

ของที่ระลึกคือ : เครื่องสำอาง Tony Mori ลิปสติก หรือ น้ำหอม
ผู้สนับสนุน :คุณควาง-ฮี ฮาน

หมายเหตุ : ผู้ที่มาก่อนสามารถเลือกของขวัญได้ก่อนตามลำดับ