มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ร่วมประชุมกับเพื่อเตรียมความพร้อมกับ โรงเรียนวัดน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โครงการต่างๆที่เราจะจัดทำ ซึ่งจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

1. การให้บริการการศึกษา

2. การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

3. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม