​​

ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา (คุณอ๋อง)​ และตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ (Anakotmai) ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวาฟไทย ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในหัวข้อโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในพิษณุโลก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน การศึกษา และการสาธารณสุข ซึ่งเราก็ยินดีเจราจาร่วมกันด้วยความเป็นกลาง มิได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง ศาสนา หรือพรรคการเมืองใดๆ