​มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ผู้แทนจากของเกาหลีและประเทศไทย, เลขานุการ, การบัญชี, การศึกษา, โครงการ, สวัสดิการชุมชน ฯลฯ เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้มีผลลัพธ์เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงานในอนาคต