นักเรียนกำลังเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีในทุกๆวันเสาร์

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม

นักเรียนกำลังทำแบบทดสอบ

การทดสอบการฟัง

การทดสอบการอ่าน

 

สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) มีการจำลองการทดสอบเสมือนจริงในทุกๆเดือน

ซึ่งในครั้งนี้ เรามีนักเรียนทั้งหมด 10 คน