สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้จำลองการทดสอบ TOPIK ครั้งที่ 54-55 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 ชั่วโมง และการทดสอบจริงจะถูกจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

 

ทุกคนมีความสุขกับคะแนนที่สูงกว่าครั้งแรกในระยะเวลาอันสั้น หวังว่าทุกคนจะสามารถบรรลุเป้าหมาย