ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 มีการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีครั้งที่ 61 (TOPIK) ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

คุณ Kwang-hee Han และคุณ Eun-young Jo ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจ​

ผลการทดสอบจะถูกประกาศในวันที่ 20 ธันวาคม