เนื่องจากมอเตอร์ไซค์คันเก่าได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมเป็นเวลานาน และไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก

 

ขอขอบคุณ คุณ Kwang-Hee Han ที่ให้การสนับสนุน